Wednesday, August 3, 2011

प्रेमा, काय देऊ तुला ? - पी. सावळाराम

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
प्रेमा, काय देऊ तुला ?
भाग्य दिले तू मला

प्रीतीच्या या पाखराचे रत्‍नकांचनी पंख देऊ का
देऊ तुला का हर्षगंध हा जीव फुलातून मोहरलेला

या हृदयीच्या जलवंतीची निळी ओढ ती तुला हवी का
रूप मोहिनी लावण्याची हवी तुझ्या का चंद्रकलेला

मोहक सुंदर जे जे दिसते, तूच तयांचा जन्मदाता
घेशील का रे माझ्याकरिता अधरीच्या या अमृताला

गीत : पी. सावळाराम
संगीत : वसंत प्रभू
स्वर : लता मंगेशकर
( Prema Kaay deu tula, bhagya dile tu mala - P Sawalaraam )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.