Monday, July 4, 2011

धुंद मधुमती - ग. दि. माडगूळकर

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
धुंद मधुमती रात रे, नाथ रे,
तनमन नाचे, यौवन नाचे
उगवला रजनीचा, नाथ रे, नाथ रे

जल लहरी या धीट धावती
हरित तटांचे ओठ चुंबिती
येइ प्रियकरा, येइ मंदिरा
अलि रमले कमलात रे, नाथ रे

ये रे ये का मग दूर उभा ?
ही घटिकाहि निसटुन जायची
फुलतील लाखो तारा,
परि ही रात कधि कधि ना यायची
चषक सुधेचा ओठी लावुनि
कटीभंवती धरि हात रे, नाथ रे

गीत : ग. दि. माडगूळकर
संगीत : मा. कृष्णराव
स्वर : लता मंगेशकर


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


( Dhund Madhumati raat re - Ga Di Madgulkar )

1 comment:

Please comment. Your review is very important for me.