Monday, June 20, 2011

कुणि जाल का, सांगाल का - अनिल

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
कुणि जाल का, सांगाल का, सुचवाल का ह्या कोकिळा ?
रात्री तरी गाऊ नको, खुलवू नको अपुला गळा

आधीच संध्याकाळची बरसात आहे लांबली
परत जाता चिंब चुंबन देत दारी थांबली
फार पूर्वीचा दिला तो श्वास साहुन वाळला
आताच आभाळातला काळोख मी कुरवाळला

सांभाळुनी माझ्या जिवाला मी जरासे घेतले
इतक्यात येता वाजली हलकी निजेची पावले
सांगाल का त्या कोकिळा, की झार होती वाढली
आणि द्याया दाद कोणी रात्र जागुन काढली

गीत : आ. रा. देशपांडे ’अनिल’
संगीत : यशवंत देव
स्वर : पं. वसंतराव देशपांडे


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA( Kuni Jaal ka sangal ka , suchawal ka tya kokila - Anil )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.