Thursday, June 16, 2011

असेन मी, नसेन मी - शान्‍ता शेळके

( ऑडीओ सहित )
असेन मी, नसेन मी, तरी असेल गीत हे
फुलाफुलांत येथल्या, उद्या हसेल गीत हे

हवेत ऊन भोवती सुवास धुंद दाटले
तसेच काहिसे मनी तुला बघून वाटले
तृणांत फूलपाखरू तसे बसेल गीत हे
असेन मी, नसेन मी, तरी असेल गीत हे

स्वये मनात जागते न सूर ताल मागते
अबोल राहुनी स्वत: अबोध सर्व सांगते
उन्हे जळात हालती तिथे दिसेल गीत हे
असेन मी, नसेन मी, तरी असेल गीत हे

कुणास काय ठाउके कसे कुठे उद्या असू ?
निळ्या नभात रेखली नकोस भावना पुसू
तुझ्या मनीच राहिले तुला कळेल गीत हे
असेन मी, नसेन मी, तरी असेल गीत हे

गीत : शान्‍ता शेळके
संगीत : यशवंत देव
स्वर : अरुण दाते


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

( Asen mi nasen mi, tari asel geet he - Shanta Shelke )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.