Wednesday, June 1, 2011

भावनांचा तू भुकेला रे मुरारी - मंगेश पाडगावकर

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
भावभोळ्या भक्तिची ही एकतारी
भावनांचा तू भुकेला रे मुरारी

काजळी रात्रीस होसी तूच तारा
वादळी नौकेस होसी तू किनारा
मी तशी आले तुझ्या ही आज दारी
भावनांचा तू भुकेला रे मुरारी

भाबडी दासी जनी गाताच गाणी
दाटुनी आले तुझ्या डोळ्यांत पाणी
भक्तिचा वेडा असा तू चक्रधारी
भावनांचा तू भुकेला रे मुरारी

शापिलेली ती अहिल्या मुक्त केली
आणि कुब्जा स्पर्श होता दिव्य झाली
वैभवाचा साज नाही, मी भिकारी
भावनांचा तू भुकेला रे मुरारी

अंतरीची हाक वेडी घालते रे
वाट काट्यांची अशी मी चालते रे
जाणिसी माझी व्यथा ही तूच सारी
भावनांचा तू भुकेला रे मुरारी

गीत : मंगेश पाडगावकर
संगीत : श्रीनिवास खळे
स्वर : लता मंगेशकर


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA( Bhavbholya bhaktichi hi ektaari, bhavanancha tu bhukela re murari - Mangesh Padgaokar )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.