Friday, May 6, 2011

माझा होशिल का ? - ग. दि. माडगूळकर

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
सांग तू, माझा होशिल का ?

वसंतकाली वनी दिनांती
एकच पुशिते तुज एकांती
एकांती कर कोमल माझा, हाती घेशील का ?
माझा होशिल का ?

नसेल माहित तुला कधी ते
रोज तुझ्या मी स्वप्नी येते
त्या स्वप्नांच्या आठवणी या, ओठां देशिल का ?
माझा होशिल का ?

दूर तू तरी जवळ तुझ्या मी
नाव गुंतवीत तुझिया नामी
मी येता पण सलज्ज जवळी, जवळी घेशिल का ?
माझा होशिल का ?

गीत : ग. दि. माडगूळकर
संगीत : सुधीर फडके
स्वर : आशा भोसले


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA( - )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.