Wednesday, May 25, 2011

गंजल्या ओठास माझ्या - सुरेश भट

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
गंजल्या ओठास माझ्या धार वज्राची मिळू दे !
आंधळ्या आत्म्यात माझ्या सूर्य सत्याचा जळू दे !

पांगळा बंदिस्त माझा जन्म आकाशून जावो;
वादळी आवेग माझा चार भिंतींना कळू दे !

सारखे सौंदर्य माझ्या कोरड्या गात्री खळाळो;
सारखे अस्तित्व माझे पेटताना दर्वळू दे !

लाभु दे लाचार छाया मोठमोठ्यांना परंतू
तापल्या मातीत माझा घाम मानाने गळू दे !

आणु दे गा वंचकांना क्रूस छद्माचा दयाळा;
रक्त येशूचे परी डोळ्यांत माझ्या साकळू दे !

गीत : सुरेश भट
संगीत : पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर : रवींद्र साठे
चित्रपट - उंबरठा


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA( Ganjalya othas mazya dhar vajrachi milu de - Suresh Bhat )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.