Sunday, May 22, 2011

शोधिसी मानवा - वंदना विटणकर

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
शोधिसी मानवा, राऊळी मंदिरी
नांदतो देव हा, आपुल्या अंतरी

मेघ हे दाटती, कोठुनी अंबरी ?
सूर येती कसे, वाजते बासरी ?
रोमरोमी फुले, तीर्थ हे भूवरी
दूर इंद्रायणी, दूर ती पंढरी

गंध का हासतो, पाकळी सारुनी ?
वाहते निर्झरी, प्रेमसंजीवनी
भोवताली तुला, साद घाली कुणी
खूण घे जाणुनी, रूप हे ईश्वरी

भेटतो देव का, पूजनी अर्चनी ?
पुण्य का लाभते, दानधर्मातुनी ?
शोध रे दिव्यता, आपुल्या जीवनी
आंधळा खेळ हा खेळशी कुठवरी ?

गीत : वंदना विटणकर
संगीत : श्रीकांत ठाकरे
स्वर : महंमद रफी


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA( Shodhisi manava rauli mandiri - Vandana Vitankar )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.