Saturday, May 14, 2011

डोळ्यांत सांजवेळी - मंगेश पाडगावकर

( ऑडीओ सहित )
डोळ्यांत सांजवेळी आणू नकोस पाणी
त्या दूरच्या दिव्यांना सांगू नको कहाणी

कामांत गुंतलेले असतील हात दोन्ही
तेव्हा नको म्हणू तू माझी उदास गाणी

वाटेवरी खुणेच्या शोधू नको फुले ती
ना ठेविते फुलांची माती इथे निशाणी

सौदा इथे सुखाचा पटवून चोख घ्यावा
व्यवहार सांगती हा, ही माणसे शहाणी

कळणार हाय नाही दुनिया तुला मला ही
मी पापण्यांत माझ्या ही झाकिली विराणी

गीत : मंगेश पाडगावकर
संगीत : यशवंत देव
स्वर : अरुण दाते


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

( Dolyat Saanj veli aanu nakos paani - Mangesh Padgaokar )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.