Monday, May 2, 2011

येशिल येशिल येशिल राणी - वसंत बापट

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
येशिल येशिल येशिल राणी; पहाटे पहाटे येशिल ?
तुझिया माझिया प्रेमाची पावती साखर चुंबन देशील ?

ओलेती पहाट शहाऱ्याची लाट गळ्यात रेशमी बाहू
तुझी हनुवटी जरा उचलता नको ना रागाने पाहू
प्राजक्त फुलांचा पाऊस झेलीत मिठीत मिटून जाशिल ?

चंद्र मावळेल वाट दाखवेल शुक्राचा टपोरा तारा
कोवळ्या क्षणाचे जपून लक्षण सांगेल कोवळा वारा
भानात नसून गालात हसून ललाट चुंबन घेशिल ?

वाजता पाऊल घेईल चाहूल जाळीत चोरटा पक्षी
कोणाला दिसेना, असू दे असेना, मीलना एखादा साक्षी
धुक्याने ढगांना झाकून टाकता मुक्याने माझी तू होशिल ?

स्वर् :अरुण दाते
संगीतकार : यशवंत देव
कवी : वसंत बापट


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA( Yeshil yeshil raani pahate pahate yeshil ? - Vasant Bapat )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.