Wednesday, April 20, 2011

कबिराचे विणतो शेले - ग दी माडगुळकर

( व्हीडीओ सहित )
कबिराचे विणतो शेले, कौसल्येचा राम
भाबड्या या भक्तासाठी, देव करी काम !

एक एकतारी हाती, भक्त गाई गीत
एक एक धागा जोडी, जानकिचा नाथ
राजा घनःश्याम !

दास रामनामी रंगे, राम होइ दास
एक एक धागा गुंते, रूप ये पटास
राजा घनःश्याम !

विणुन सर्व झाला शेला, पूर्ण होइ काम
ठायि ठायि शेल्यावरती, दिसे रामनाम
गुप्त होई राम !

हळु हळु उघडी डोळे, पाहि जो कबीर
विणूनिया शेला गेला, सखा रघुवीर
कुठे म्हणे राम ?

गीत : ग दी माडगुळकर
संगीत: पू ल देशपांडे
स्वर : माणिक वर्मा
( Kabirache vinato shele kausalyecha raam - Ga Di Madgulkar )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.