Saturday, April 2, 2011

स्वर आले दुरुनी - यशवंत देव

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
स्वर आले दुरुनी
जुळल्या सगळ्या त्या आठवणी

निर्जीव उसासे वाऱ्यांचे
आकाश फिकटल्या ताऱ्यांचे
कुजबुजही नव्हती वेलींची
हितगुजही नव्हते पर्णांचे
ऐशा थकलेल्या उद्यानी
जुळल्या सगळ्या त्या आठवणी

विरहार्त मनाचे स्मित सरले
गालावर आसू ओघळले
होता हृदयाची दो शकले
जखमेतुन क्रंदन पाझरले
घाली फुंकर हलकेच कुणी
जुळल्या सगळ्या त्या आठवणी

पडसाद कसा आला न कळे
अवसेत कधी का तम उजळे
संजीवन मिळता आशेचे
निमिषात पुन्हा जग सावरले
किमया असली का केलि कुणी
जुळल्या सगळ्या त्या आठवणी

गीत: यशवंत देव
संगीत : सुधीर फडके
गायक: सुधीर फडके


( Swar aale duruni julalya sagalya ya aathavani - Yashwant Deo )

1 comment:

Please comment. Your review is very important for me.