Saturday, April 23, 2011

दिस चार झाले मन - सौमित्र

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
दिस चार झाले मन, पाखरू होऊन
पानपान आर्त आणि झड बावरून

सांजवेळी जेव्हा येई आठव आठव
दूर कुठे मंदिरात होई घंटारव
उभा अंगावर राही काटा सरसरून
दिस चार झाले मन, पाखरू होऊन

नकळत आठवणी जसे विसरले
वाटेवर इथे तसे ठसे उमटले
दूर वेडेपिसे सूर सनईभरून
दिस चार झाले मन, पाखरू होऊन

झाला जरी शिडकावा धुंद पावसाचा
आता जरी आला इथे ऋतु वसंताचा
ऋतु हा सुखाचा इथला गेला ओसरून
दिस चार झाले मन, पाखरू होऊन

गीत : सौमित्र
संगीत : अशोक पत्की
स्वर : साधना सरगम


( Dis chaar zale mann , pakharu houn - Saumitra )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.