Thursday, April 21, 2011

उजाडल्यावरी सख्या निघून जा घराकडे - सुरेश भट

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
उजाडल्यावरी सख्या निघून जा घराकडे
अजून ही उशीवरी टिपूर चांदणे पडे

उगीच वेळ सारखी विचारतोस काय तू ?
पुन्हा पुन्हा मिठीतही शहारतोस काय तू ?
पुन्हा अशी हवी तशी कुणास रात्र सापडे
उजाडल्यावरी सख्या निघून जा घराकडे

अजून कुंतलात या तुझा न जीव गुंतला
अजून पाकळ्यांतला मरंदही न संपला
अजूनही कसे तुझे लबाड ओठ कोरडे
उजाडल्यावरी सख्या निघून जा घराकडे

अजून थांब लागली जगास झोप आंधळी
दिसेल या नभातही हळूच रात्र सावळी
तुला मला विचारुनी फुटेल आज तांबडे
उजाडल्यावरी सख्या निघून जा घराकडे

गीत: सुरेश भट
संगीत: पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर: लता मंगेशकर


( Ujadalya wari sakhya Nighun jaa gharakade - Suresh Bhat )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.