Saturday, April 2, 2011

धुंद होते शब्द सारे - कौस्तुभ सावरकर

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
धुंद होते शब्द सारे धुंद होत्या भावना - 2
वार्या संगे वाहता त्या फुला पाशी थांबल्या

धुंद होते शब्द सारे धुंद होत्या भावना - 2
वार्या संगे वाहता त्या फुला पाशी थांबल्या

सैSये ... रमुनिया सार्या जगात रिक्त भाव असे
कैसे गुंफू गीत हे धुंद होते शब्द..

मेघा दाटुनी गंध लहरुनी बरसला मल्हार हा - 2
चांद राती भाव गुंतुनी बहरला निशीगंध हा
का कळेना काय झाले .. भास की आभास सारे
जीवनाचा गंध हा विश्रांत हा शांत हा

धुंद होते शब्द सारे धुंद होत्या भावना
सैSये ... रमुनिया सार्या जगात रिक्त भाव असे जरी
कैसे गुंफू गीत हे......

धुंद होते शब्द सारे धुंद होत्या भावना
धुंद होते शब्द सारे...
वार्या संगे वाहता त्या फुला पाशी थांबल्या

गीत: कौस्तुभ सावरकर
गायक : रविन्द्र साठे, रविन्द्र बिजूर, बेला।
संगीत : अमरत्य राउत


( Dhund hote shabd saare dhund hotya bhavana - Kaustubh Sawarkar )

1 comment:

Please comment. Your review is very important for me.