Wednesday, March 30, 2011

ती येते आणिक जाते - आरती प्रभू

( व्हीडीओ सहित )
ती येते आणिक जाते
येताना कधि कळ्या आणिते
अन्‌ जाताना फुले मागते

येणे-जाणे, देणे-घेणे
असते गाणे जे न कधी ती म्हणते.

येताना कधि अशी लाजते
तर जाताना ती लाजविते:
कळते काही उगीच तेही
नकळत पाही काहीबाही,
अर्थावाचुन असते ’नाही’, ’हो’, ही म्हणते.

येतानाची कसली रीत:
गुणगुणते ती संध्यागीत,
जाताना कधि फिरून येत,
जाण्यासाठिच दुरुन येत,
विचित्र येते, विरून जाते जी सलते.

गायक : महेंद्र कपूर
गीत : आरती प्रभू
संगीत : हृदयनाथ मंगेशकर
( Ti yete aanik jate, yetana kadhi kalya aanite - Aarati Prabhu )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.