Tuesday, March 29, 2011

केळीचे सुकले बाग - अनिल

( ऑडीओ सहित )
केळीचे सुकले बाग, असुनिया पाणी
कोमेजलि कवळी पाने, असुनि निगराणी

अशी कुठे लागली आग, जळति जसे वारे
कुठे तरी पेटला वणवा, भडके बन सारे

किती दूरचि लागे झळ, आंतल्या जीवा
गाभ्यातिल जीवनरस, सुकत ओलावा

किती जरी घातले पाणी, सावली केली
केळीचे सुकले प्राण, बघुनि भवताली

गीत - आ. रा. देशपांडे ’अनिल’
संगीत - यशवंत देव
स्वर - उषा मंगेशकर( Keliche Sukale baag asuniya paani - Anil )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.