Friday, March 25, 2011

जिथे सागरा धरणी मिळते - पी. सावळाराम

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
जिथे सागरा धरणी मिळते
तिथे तुझी मी वाट पहाते ||

डोंगर दरीचे सोडून घर ते
पल्लव पाचूचे तोडून नाते
हर्षाचा जल्लोष करुनि जेथे
प्रीत नदीशी एकरूप ते ||

वेचित वाळूत शंख शिंपले
रम्य बाल्य ते जिथे खेळले
खेळाचा उल्हास रंगात येऊनी
धुंदित यौवन जिथे डोलते ||

बघुनि नभीची चंद्रकोर ती
सागर हृदयी उर्मी उठते
सुखदु:खाची जेथे सारखी
प्रीत जीवना ओढ लागते ||

गायक: सुमन कल्याणपुर
संगीत: वसंत प्रभू
गीत: पी. सावळाराम


( Jithe Sagara Dharani milate tithe tuzi mi waat pahate - P Sawalaram )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.