Thursday, March 17, 2011

सूर मागू तुला मी कसा - सुरेश भट

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
सूर मागू तुला मी कसा?
जीवना तू तसा, मी असा.

तू मला, मी तुला पाहिले
एकमेकांस न्याहाळिले
दुःख माझा तुझा आरसा
जीवना तू तसा, मी असा

एकदाही मनासारखा
तू न झालास माझा सखा
खेळलो खेळ झाला जसा
जीवना तू तसा, मी असा

खूप झाले तुझे बोलणे
खूप झाले तुझे कोपणे
मी तरीही जसाच्या तसा

रंग सारे तुझे झेलुनी
शाप सारे तुझे घेउनी
हिंडतो मीच वेडपिसा
जीवना तू तसा, मी असा

काय मागून काही मिळे ?
का तुला गीत माझे कळे ?
व्यर्थ हा अमृताचा वसा
जीवना तू तसा, मी असा

गीत - सुरेश भट
संगीत - पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर - अरुण दाते
( Sur magu tula mi kasa , jivana tu asa mi asa - Suresh Bhat )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.