Tuesday, March 15, 2011

ही वाट दूर जाते - शांता शेळके

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
ही वाट दूर जाते, स्वप्नामधील गावा
माझ्या मनातला का तेथे असेल रावा ?

जेथे मिळे धरेला आभाळ वाकलेले
अस्ताचलास जेथे रविबिंब टेकलेले
जेथे खुळ्या ढगांनी रंगीन साज ल्यावा
माझ्या मनातला का तेथे असेल रावा ?

घे साउली उन्हाला कवळून बाहुपाशी
लागुन ओढ वेडी खग येति कोटरासी
एक एक चांदणीने नभदीप पाजळावा
माझ्या मनातला का तेथे असेल रावा ?

स्वप्नामधील गावा स्वप्नामधून जावे
स्वप्नातल्या प्रियाला मनमुक्त गीत गावे
स्वप्नातल्या सुखाचा स्वप्नीच वेध घ्यावा
माझ्या मनातला का तेथे असेल रावा ?

गीत - शांता शेळके
संगीत - पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर - आशा भोसले


( Hi vaat dur jaate swapnamadhil gava - Shanta Shelke )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.