Wednesday, March 9, 2011

महाराजांची किर्ती बेफांम - पोवाडा

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
शिवाजी महाराजांची किर्ती, बेफांम होती
महाराजांची किर्ती बेफाम, दरबारी पुसती बेगम
बडी बेगम म्हणजे आपली आदिलशहाची आई बर का..

नजरेत तिच्या अंगार, दरबार झाला गपगार,
कुणी घेईना पुढाकार, सार्‍यानीच मानली हार,
इतक्यात अचानक एक सरदार उठला
बोलला मैं लाऔंगा शिवाजी को

अन् त्याने विडा उचलला, नाव त्याच अफझलखान....
नाव त्याच अफझलखान
जीता जगता जणू सैतान
खान बोलला छाती ठोकून,
शीवाबाला टाकतो चिरडून
मरहब्बा, सुभनलला
कौतिक झाल दरबारात
खान निघाला मोठ्या गूर्मित
त्याचे घोडदल पायदल
फौजा फाटा लई बक्कळ
अंगी दहा हत्तीच बळ,
पाहणारा कापे चलचाल
वाटेत भेटेल त्याला चिरडित,
ठेचीत, खानाची सेना निघाली
गाव लुटली, देवल उद्ध्वस्त केली
आया बहिनींची आब्रू लुटली
कोण, कोण रोखणार हे वादळ

आता शीवाबाच काही खर नाही
इकड निजाम , तिकडे मोघल
पालिकड इंग्रज, जो तो हेच बोलू लागला
राजाची सेना मूठभर, खानाला कसा थोपनार
काय लढवावा हुन्नार, चिंतेत पंत सरदार
पण आई जिजाऊ , पण आई जिजाऊ म्हणाली
शिवबा हा अवघ्या मराठी जनाचा अभिमान आहे,
या मातेने आपला पुत्रा गमावला तरी बेहत्तर पण या मराठी मातीचा अभिमान गामावू नये.
अश्या वघीनिचा तो छावा.... 2

गणिमाला कसा ठेचावा, डोक्यात गनिमी कावा
भेटिचा धडला सांगावा प्रतापगडावर,
प्रतापगडावर आमने सामने
भेटिचा सांगावा खाणान
हसत हसत काबुल केला दिवस ठरला.....
दिवस ठरला, अन्न ठरल्या प्रमाणे
प्रतापगडाच्या पायथ्याशी खान
हा प्रतापगडाच्या पायथ्याशी खान
आला बेगुमान त्याला नाही जान
शिवाजी राजाच्या कारामातीची 3
आन त्यासी नाही जाणीव शक्तीची
त्यासी नाही जाणीव शक्तीची
त्यासी नाही जाणीव शक्तीची
आन करील काय कल्पना युक्तिचि
हा जी जी जी

खानाच्या भेटी साठी महाराजनी
एक शानदार शामीयाना उभारला होता
भेटीसाठी छन उभॅरीला 3
नक्षीदार शामियण्याला 2
आन अश्या या शामियण्यात
खान डौलत दुलत आला 2
सय्यद बॅंडा त्याचा संगतीला 2
शीवाबाच्या संगती महाला 2
राजाला पाहून, राजाला पाहून
खान म्हणतो कसा, हा हा हा
आओ, आओ शिवाजी आओ
हूमारे गले लग जाओ, आओ हा.... हा..... हा.......
खान हाक मारितो हसरी 2
रोखून नजर गहिरी
जी र जीरजी जी जी 2
खाणान राजाला आलिंगन दिला
अन् दगा केला,
खान दाबी मान मानयाला 2
काट्यारीचा वार त्यान केला 2
खार खार आवाज झाला 2
चिलखत व्हत्ाय अंगाला 2
खानाचा वार फुका गेला, खान एडबडला,
इतक्यात महारजान, पोटामॅढी बिच्चुवा धकलला
पोटामॅढी बिच्चुवा धकळला
वाघ नखचा मारा केला 2
टॅरा टॅरा फडळ पॉटला
तडा गेला खानाचा कोठला
बाहिर आला जी, जी, जी 3

( Maharajanchi Kirti Befaam - Powada )

1 comment:

Please comment. Your review is very important for me.