Friday, March 4, 2011

गुणी बाळ असा जागसि का रे वांया- गोविंदाग्रज

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
गुणी बाळ असा जागसि का रे वांया | नीज रे नीज शिवराया

अपरात्री प्रहर लोटला बाई | तरि डोळा लागत नाही ||
हा चालतसे चाळा एकच असला | तिळ उसंत नाही जिवाला ||
निजयावयाचा हरला सर्व उपाय | जागाच तरी शिवराय ||

चालेल जागता चटका
हा असाच घटका घटका
कुरवाळा किंवा हटका
का कष्टविसी तुझी सांवळी काया | नीज रे नीज शिवराया ||१ ||

ही शांत निजे बारा मावळ थेट | शिवनेरी जुन्नर पेठ ||
त्या निजल्या ना तशाच घाटाखाली | कोकणच्या चवदा ताली ||
ये भिववाया बागुल तो बघ बाळा | किति बाई काळा काळा ||

इकडे हे सिद्दीजवान
तो तिकडे अफझुलखान
पलिकडे मुलूख मैदान
हे आले रे तुला बाळ धराया | नीज रे नीज शिवराया || २ ||

गीत - राम गणेश गडकरी ’गोविंदाग्रज’
संगीत - पं. हृदयनाथ मंगेशकर


( Guni baal asa jagasi kaa re waya - Govindagraj )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.