Wednesday, February 23, 2011

काळ देहासी आला खाऊ - संत नामदेव

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
काळ देहासी आला खाऊ ।
आम्ही आनंदे नाचू गाऊ ॥१॥

कोणे वेळे काय गाणे ।
हे तो भगवंता मी नेणे ॥२॥

टाळ मृदुंग दक्षिणेकडे ।
माझे गाणे पश्चिमेकडे ॥३॥

नामा म्हणे बा केशवा ।
जन्मोजन्मी द्यावी सेवा ॥४॥

रचना - संत नामदेव
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वर - सुरेश वाडकर


( Kaal dehasi aala khau , amhi anande nachu gaau - Sant Namdeo )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.