Tuesday, February 8, 2011

धुके दाटलेले उदास उदास - मंगेश पाडगावकर

( ऑडीओ सहित )
धुके दाटलेले उदास उदास
मला वेढिती हे तुझे सर्व भास

उभी मूक झाडे, विरागी किनारा
झुरे अंतरी अन्‌ फिरे आर्त वारा
कुणीही न येथे दिसे आसपास
धुके दाटलेले उदास उदास

कुठे चालल्या या दिशाहीन वाटा ?
कुणा शोधिती या उदासीन लाटा ?
दिशांतून दाटे तुझा एक ध्यास
धुके दाटलेले उदास उदास

क्षणी भास होतो तुझे सूर येती
जिवा भारुनी हे असे दूर नेती
स्मृती सोबतीला असा हा प्रवास
धुके दाटलेले उदास उदास

स्वर्-अरुण दाते
संगीत्-यशवंत देव
गीत-मंगेश पाडगावकर
( Dhuke Datalele Udas Udas - Mangesh Padgaokar)

2 comments:

Please comment. Your review is very important for me.