Monday, February 7, 2011

टप टप टप टप टाकित टापा - शांता शेळके

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
टप टप टप टप टाकित टापा चाले माझा घोडा
पाठीवरती जीन मखमली पायी रुपेरी तोडा !

उंच उभारी दोन्ही कान
ऐटित वळवी मान-कमान
मधेच केव्हा दुडकत दुडकत चाले थोडा थोडा !
पाठीवरती जीन मखमली पायी रुपेरी तोडा !

घोडा माझा फार हुशार
पाठीवर मी होता स्वार
नुसता त्याला पुरे इषारा, कशास चाबुक ओढा !
पाठीवरती जीन मखमली पायी रुपेरी तोडा !

सात अरण्ये, समुद्र सात
ओलांडील हा एक दमात
आला आला माझा घोडा, सोडा रस्ता सोडा !
पाठीवरती जीन मखमली पायी रुपेरी तोडा !

गीत - शांता शेळके
संगीत - सी. रामचंद्र
स्वर - सुषमा श्रेष्ठ


( Tap tap tap tap takit taapa chale maza ghoda - Shanta Shelke )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.