Tuesday, February 1, 2011

का रे दुरावा, का रे अबोला - ग.दि. मा

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
का रे दुरावा, का रे अबोला
अपराध माझा, असा काय झाला

नीज येत नाहि, मला एकटिला
कुणि न विचारि, धरि हनुवटीला
मान वळविशी तु, वेगळ्या दिशेला
अपराध माझा, असा काय झाला

तुझ्या वाचुनि ही, रात जात नाही
जवळी जरा ये, हळु बोल काही
हात चांदण्यांचा, घेई उशाला
अपराध माझा, असा काय झाला

रात जागवावी नाही, असे आज वाटे
तृप्त झोप यावी, पहाटे पहाटे
नको जगणे हे, नको स्वप्नमाला
अपराध माझा, असा काय झाला

गीत : ग.दि. माडगुळकर
संगीत : सुधीर फडके
गायिका : आशा भोसले


( Kaa re durawa , ka re abola - aparadh maza asa kaay zala - Ga Di Madgulkar )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.