Wednesday, January 26, 2011

तेजोनिधी लोह गोल - पुरुषोत्तम दारव्हेकर

( ऑडीओ - सहित )
तेजोनिधी लोह गोल, भास्कर हे गगनराज
हे दिनमणि व्योमराज, भास्कर हे गगनराज

दिव्य तुझ्या तेजाने, झगमगले भूवन आज,
हे दिनमणि व्योमराज भास्कर हे गगनराज.

कोटी कोटी किरण तुझे अनलशरा उधळिती
अमृतकण होऊन अणुरेणू उजळिती

तेजातच जनन मरण, तेजातच नवीन साज

हे दिनमणि व्योमराज, भास्कर हे गगनराज

ज्योतिर्मय मूर्ती तुझी, ग्रहमंडळ दिव्य सभा
दाहक परी संजीवक, करुणारून किरणप्रभा

होवो जीवन विकास, वासुधेची राख लाज
हे दिनमणि व्योमराज, भास्कर हे गगनराज

तेजोनिधी लोह गोल, भास्कर हे गगनराज
हे दिनमणि व्योमराज, भास्कर हे गगनराज!


गीत - पुरुषोत्तम दारव्हेकर
संगीत - पं. जितेंद्र अभिषेकी
स्वर - पं. वसंतराव देशपांडे
नाटक - कट्यार काळजात घुसली
( Tejonidhi loh gol - bhaskar he gagan raj ) - purushottam darvekar )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.