Monday, January 24, 2011

तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल - संत नामदेव

स्वराधिराज - भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली !
( ऑडीओ - सहित )

तीर्थ विठ्ठल, क्षेत्र विठ्ठल ।
देव विठ्ठल, देवपूजा विठ्ठल ॥१॥

माता विठ्ठल, पिता विठ्ठल ।
बंधु विठ्ठल, गोत्र विठ्ठल ॥२॥

गुरू विठ्ठल, गुरुदेवता विठ्ठल ।
निधान विठ्ठल, निरंतर विठ्ठल ॥३॥

नामा म्हणे मज विठ्ठल सापडला ।
म्हणुनि कळिकाळा पाड नाही ॥४॥

रचना - संत नामदेव
संगीत - राम फाटक
स्वर - पं. भीमसेन जोशी
( Tirth vitthal , kshetra vitthal - Sant Namdeo )

1 comment:

Please comment. Your review is very important for me.