Friday, January 21, 2011

सखी मंद झाल्या तारका - सुधीर मोघे

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
सखी मंद झाल्या तारका, आता तरी येशील का ?

मधुरात्र मंथर देखणी, आली तशी गेली सुनी
हा प्रहर अंतिम राहिला, त्या अर्थ तू देशिल का ?

हृदयात आहे प्रीत अन ओठांत आहे गीत ही
ते प्रेमगाणे छेडणारा, सूर तू होशिल का ?

जे जे हवे ते जीवनी, ते सर्व आहे लाभले
तरी ही उरे काही उणे, तू पूर्तता होशिल का ?

बोलावल्यावाचूनही मृत्यू जरी आला इथे
थांबेल तो ही पळभरी, पण सांग तू येशिल का ?

गीत - सुधीर मोघे
संगीत - राम फाटक
स्वर - सुधीर फडके


( Sakhi Mand Zalya taraka - Sudhir Moghe )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.