Thursday, January 20, 2011

अखेरचा हा तुला दंडवत - शांता शेळके

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
अखेरचा हा तुला दंडवत, सोडून जाते गाव
दरीदरीतून मावळ देवा, देऊळ सोडून धाव ॥धृ.॥

तुझ्या शिवारी जगले, हसले, कडी कपारी अमृत प्याले
आता दे परि सारे सरले, उरलं मागं नाव ॥१॥

हाय सोडूनी जाते आता, ओढून नेली जैसी सीता
कुणी न उरला वाली आता, धरती दे गं ठाव ॥२॥

गीतकार : शांता शेळके
संगीतकार :आनंदघन
गायक :लता मंगेशकर


( Akheracha ha tula dandawat - shanta shelke )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.