Wednesday, January 19, 2011

पाहिले न मी तुला - मधुसूदन कालेलकर

( ऑडीओ - सहित )
पाहिले न मी तुला, तू मला न पाहिले
ना कळे कधी कुठे, मन वेडे गुंतले

हिमवर्षावातही कांती तव पाहूनी
तारका नभातल्या लाजल्या मनातूनी
ओघळले हिमतुषार गालावर थांबले
ना कळे कधी कुठे, मन वेडे गुंतले

का उगाच झाकिसी नयन तुझे साजणी
सांगतो गुपित गोड स्पर्श तुझा चंदनी
धुंद या तुझ्या मिठीत देहभान हरपले
ना कळे कधी कुठे, मन वेडे गुंतले

मृदूशय्या टोचते, स्वप्न नवे लोचनी
पाहिलेस तू तुला आरशात ज्या क्षणी
रुप देखणे बघून नयन हे सुखावले
ना कळे कधी कुठे, मन वेडे गुंतले

स्वर - सुरेश वाडकर
गीत - मधुसूदन कालेलकर
संगीत - अनिल -अरुण
( Pahile na mi tula , tu mala na pahile - Madhusudan kalalkar )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.