Wednesday, December 29, 2010

लळा जिव्हाळा शब्दच खोटे - ग. दि. मा

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
लळा जिव्हाळा शब्दच खोटे, माशा मासा खाई
कुणी कुणाचे नाही राजा, कुणी कुणाचे नाही

पिसे, तनसडी, काड्या जमवी, चिमणे बांधी कोटे
दाणा दाणा आणून जगवी जीव कोवळे छोटे
बळावता बळ पंखामधले, पिल्लू उडुनि जाई

रक्तही जेथे सूड साधते, तेथे कसली माया
कोण कुणाची बहीण, भाऊ, पती, पुत्र वा जाया
सांगायाची नाती सगळी, जो तो अपुले पाही

माणुस करतो प्रेम स्वतःवर, विसरुन जातो देवा
कोण ओळखी उपकाराते, प्रेमा अन् सद्भावा
कोण कुणाचा कशास होतो या जगती उतराई

गायक - सुधीर फडके
संगीत - श्रीनिवास खळे
गीत - ग. दि. माडगूळकर
( lala jivhala shabdach khote - Ga Di Madgulkar )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.