Monday, December 20, 2010

जीर्ण पाचोळा - कुसुमाग्रज.

( ऑडीओ - सहित )
आडवाटेला दूर एक माळ
तरू त्यावरती एकला विशाळ
आणि त्याच्या बिलगूनिया पदास
जीर्ण पाचोळा पडे तो उदास

उषा येवो शिंपित जीवनासी
निशा काळोखी दडवू द्या जगासी
सूर्य गगनातूनी ओतू द्या निखारा
मूक सारे हे साहतो बिचारा

तरूवरची हसतात त्यास पाने
हसे मूठभर ते गवतही मजेने
वाटसरू वाट तुडवीत त्यास जात
परी पाचोळा दिसे नित्य शांत

आणि अंती दिन एक त्या वनांत
येई धावत चौफेर क्षुब्ध वात
दिसे पाचोळा घेरूनी तयाते
नेई उडवुनी त्या दूर दूर कोठे

आणि जागा हो मोकळी तळाशी
पुन्हा पडल्या वरतून पर्ण राशी

गीत - कुसुमाग्रज
संगीत - वसंत प्रभू
स्वर - लता मंगेशकर
( Thanks to Anamika for the audio source)

( Jirn pachola pade to udas - Kusumagraj)

1 comment:

Please comment. Your review is very important for me.