Thursday, December 16, 2010

अनादी - सुधीर भिडे

( रवींद्र नाथ ठाकूर यांच्या कवितेचा स्वैर भावानुवाद )
अथांग निळ्या आकाशातून
उठताहेत शांती च्या लाटा .

अन करून पानांचे पेले
झाडांनी , अडविल्या सूर्य किरणांच्या वाटा.

दमट हिरवळीवर जाणवताहेत
या चेतन सृष्टी चे उश्वास .

अरे ! युगानुयुगे मीच तर
जगतोय , अनुभवतोय .........
होय ! अनादी काला पासून
चालूच आहे हा माझा प्रवास

( Anadi - Translation of a poem by Ravindranath Tagore - translation by Sudhir Bhide )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.