Monday, May 24, 2010

मावळत्या दिनकरा - भा. रा. तांबे

मावळत्या दिनकरा
अर्ध्य तुज जोडोनि दोन्ही करा

जो तो वंदन करी उगवत्या
जो तो पाठ फिरवी मावळत्या
रित जगाची ही रे सवित्या
स्वार्थपरायणपरा

उपकाराची कुणा आठवण
"शिते तोवरी भूते" अशी म्हण
जगात भरले तोंडपूजेपण
धरी पाठीवर शरा

असक्त परि तू केलीस वणवण
दिलेस जीवन हे नारायण
मनी ना धरिले सानथोरपण
समदशीर् तू खरा


( Mavalatya Dinakara )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.