Wednesday, May 12, 2010

आसवांचे जरी हसे झाले - सुरेश भट

( ऑडीओ सहित )
आसवांचे जरी हसे झाले
हे तुला पाहिजे तसे झाले

चंद्र आला निघुनही गेला
ऐनवेळी असे कसे झाले

शोधुनी मी तुला कुठे शोधु
चेहऱ्याचेच आरसे झाले

पाहिले दुःख मी तुझे जेव्हा
दुःख माझे लहानसे झाले

आग ओकून मी किती ओकू
शब्द सारेच कोळसे झाले

संपले हाय बोलणे माझे
जे तुझ्याशी कसेबसे झाले

( Aasavanche jari hase zale, he tula pahije tase zale )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.