Wednesday, April 28, 2010

थेंब - सुरेश भट

काय जे होणार माझे, ते मला माहीत आहे!
मी तुझ्यासाठी तरीही जिन्दगी जाळीत आहे!

पहिला जो चेहरा मी, तो कुठे माझा निघाला?
मी कधीपासून माझा चेहरा शोधीत आहे!

शेवटी झालेच नाही चांदणे माझे तरीही
मी कुठे हा तू दिलेला चन्द्र नाकारीत आहे!

चालणारया यात्रिकांना रोखले कोणी कळेना,
हा सुना रस्ताच आता पावले टाकीत आहे!

का करू आता खुलासा? सांगण्याची वेळ गेली
कालच्या माझ्या चुकांनो, आज मी घाईत आहे!

वाटतो आहे जगाला हा जरी पेला रिकामा,
मी तळाशी राहिलेले थेंब काही पीत आहे!
( Kaay je honaar maze, te mala mala mahit aahe,
Mi tuzyasaathi tarihi, zindagi jalit aahe )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.