Tuesday, April 27, 2010

देवाघरचे ज्ञात कुणाला - वसंत कानेटकर

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
देवाघरचे ज्ञात कुणाला विचित्र नेमानेम
कुणी रखडती धुळीत आणिक कुणास लाभे हेम

मी निष्कांचन निर्धन साधक
वैराग्याचा एक उपासक
हिमालयाचा मी तो यात्रिक
मनात माझ्या का उपजावे संसाराचे प्रेम


( Devagharache dhnyat kunala )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.