Friday, April 23, 2010

कैवल्याच्या चांदण्याला - अशोकजी परांजपे

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
कैवल्याच्या चांदण्याला भुकेला चकोर
चंद्र व्हा हो पांडुरंगा, मन करा थोर

बालवयी खेळी रमलो, तारुण्य नासले
वृद्धपणी देवा आता दिसे पैलतीर

जन्म-मरण नको आता, नको येरझार
नको ऐहिकाचा नाथा व्यर्थ बडिवार

चराचरापार न्या हो जाहला उशीर
पांडुरंग पांडुरंग मन करा थोर
गायक - जितेंद्र अभिषेकी


( Kaivalyachya chandanyala bhukela chakor )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.