Tuesday, March 23, 2010

तपत्या झळा उन्हाच्या - सुधीर मोघे

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
तपत्या झळा उन्हाच्या झेलीत चाललो
मी बीज सावल्यांचे पेरीत चाललो

वैराण माळ उघडा बेचैन तळमळे
मी दान आसवांचे फेकीत चाललो

आव्हेरुनी फुलांची अनिवार आर्जवे
काटेकुटे विखारी वेचित चाललो

दाही दिशांत वेडा वैशाख मातला
मी बाण चंदनाचे पेरीत चाललो

ये कोरड्या गळ्यात हा सूर कोठला
मी तार वेदनेची छेडित चाललो

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.