Saturday, March 27, 2010

पैलतिर - सुरेश भट

( ऑडीओ - सहित )
त्या पैलतिरावर मिळेल मजला थारा
सुहृदांची प्रेमळ सोबत आणि उबारा

इकडच्या तटावर झाले ध्वस्त निवारे
जळतात पावलांखाली क्रुद्ध निखारे
मी तळमळताही निर्विकार जन सारे
पण तिथे वाहतो प्रसन्न शीतल वारा !

ऐकली न येथे आपुलकीची बोली
बहरली न आशा मनात अंकुरलेली
सारखी विफलता व्यथा माझिया भाली
पलिकड हासतो जीवन-श्रेय-फुलोरा !

पलिकडे मनोमय स्वप्नांचा संसार !
पलिकडे सुगंधित गीतांचा झंकार !
संतप्त उरास्तव वत्सल अमृतधार !
बहरला मळ्यांनी वैभवपूर्ण किनारा !

सुरेश भटांचे ऑडीओ - अनामिका च्या सहयोगाने eSnips वरून.

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.