Tuesday, March 9, 2010

सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या - सुरेश भट

( व्हीडीओ सहित )
सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या
सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या
तुझेच मी गीत गात आहे
अजुन ही वाटते मला की
अजून ही चांद रात आहे

कळे ना मी पाहते कुणाला
कळे ना हा चेहरा कुणाचा
पुन्हा पुन्हा भास होत आहे
तुझे हसू आरशात आहे

सख्या तुला भेटतील माझे
तुझ्या घरी सूर ओळखीचे
उभा तुझ्या अंगणी स्वरांचा
अबोल हा पारिजात आहे

( Sunya Sunya Maifilit mazya )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.