Sunday, March 21, 2010

अशी पाखरे येती - मंगेश पाडगांवकर

( ऑडीओ - सहित )
अशी पाखरे येती ;आणिक स्मृति ठेवुनी जाती
दोन दिसांची रंगतसंगत; दोन दिसांची नाती- ध्रु

चंद्र कोवळा, पहिला वहिला; झाडामागे उभा राहिला
जरा लाजुनि, जाय उजळुनी; काळोखाच्या राती -१

फुलून येता फुल बोलले; मी मरणावर हृदय तोलले
नव्हते नंतर, परी निरंतर; गंधित झाली माती -२

हात एक तो हळु थरथरला; पाठीवर मायेने फिरला
देवघरातिल समईमधुनी; अजून जळती वाती -३

कुठे कुणाच्या घडल्या भेटी; गीत एक मोहरले ओठी
त्या जुळल्या हृदयांची गाथा; सूर अजुनही गाती -४
(मूळ गाणं : गायक - सुधीर फडके)

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.