Monday, March 15, 2010

रंध्रात पेरिली मी - शंकर रामाणी

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
रंध्रात पेरिली मी आषाढ दर्द गाणी
उन्मादल्या सरींची उमजून घे कहाणी

पुसणार तू कुणाला मिटलीत सर्द दारे
धारांत नाहणारी धरतीच गे ईमानी

पानातुनी मनाच्या माझेच हे शहारे
मातीत मातलेला आवेगही तुफानी

सोसून सोसवेना गात्री अलक्ष धारा
प्राशून पाप येते डोळ्यांत मूढ पाणी

प्राणात हूड वारे हलतेच झाड आहे
त्यानीच ढाळलेली तू माळिली विराणी

( Randhrat perili mi, ashadh dard gaani )

1 comment:

  1. Thanks Shantanu. Owe you one!

    http://iforeye.blogspot.com/2011/12/blog-post.html

    ReplyDelete

Please comment. Your review is very important for me.