Friday, March 12, 2010

काटा रुते कुणाला - शांता शेळके

( ऑडीओ - व्हीडीओ सहित )
काटा रुते कुणाला, आक्रंदतात कोणी
मज फुल ही रुतावे हा दैवयोग आहे

सांगू कशी कुणाला कळ आतल्या जीवाची
चीरदाह वेदनेचा मज शाप हाच आहे

काही करु पहातो, रुजतो अनर्थ तेथे
माझे अबोलणे ही विपरीत होत आहे

हा स्नेहवंचना की काहीच आकळेना
आयुष्य ओघळोनी मी रिक्तहस्त आहे

( Kata rute kunala, an akrandatat koni )

No comments:

Post a Comment

Please comment. Your review is very important for me.